MIESZKANIE, UTRZYMANIE, INFORMACJE
CO DO POBYTU W ZAKOPANEM.

Okres wojny i okupacji wprowadził na tym odcinku największe zmiany i zniszczenia. — Zakopane liczyło przedtem ok. 2.500 domów z których większość wynajmowało się dla gości, wiele hoteli, około 300 pensjonatów t mnóstwo willi do wynajęcia.
W czasie wojny okupanci stworzyli z Zakopanego i okolicy obszar zamknięty tylko dla użytku Niemców, zajęli wszystkie najlepsze obiekty, pourządzali tu swe instytucje urlopowe, wypoczynkowe i wojskowe a w rezultacie po wojnie domy zostały puste, bez urządzenia, pościeli, zniszczone lub na nieprzydatne dziś cele przebudowane. Od pierwszych chwil po ich ustąpieniu przystąpiło Zakopane do prac remontowych, a dzisiaj. stosunki mieszkaniowe unormowały się już całkowicie. Miejscowe i starościńskie władze ustalają w porozumieniu ze Związkiem właścicieli hoteli i pensjonatów ceny mieszkań i utrzymania oraz jego jakość.

Hotele. Jest ich w Zakopanem nieco za mało w stosunku do rosnących potrzeb uzdrowiska. Wymienić można: Hotel Kasprowy (ul. Szymaszkowa) - Hotel Morskie Oko (ul. Krupówki) wydzierżawiony przez Pol. Tow. "Tatrzańskie i prowadzony pod jego zarządem — Hotel Europejski (ul. Kościuszki) — Hotel Sport (ul. Krupówki) oraz szereg pomniejszych, lecz dobrych hoteli - pensjonatów. Brak dotąd większego, reprezentacyjnego hotelu, połączonego ewentualnie z »Domem Uzdrowiskowym« — którego budowę projektuje się od dawna.

Pensjonaty — podzielone są, jak przed wojną, na trzy kategorie, różniące się pod względem komfortu, jakości utrzymania itp. Odnowiono i uruchomiono około 110 pensjonatów dla przyjezdnych, dalsze prace w toku. Pensjonaty prowadzone są przez właścicieli, dzierżawców i instytucje, oznaczone są różnymi nazwami. Ceny zależne od jakości utrzymania i kategorii, "ustalone są cennikami urzędowo zatwierdzonymi. Ceny te w po- równaniu do innych miejscowości czy miast są niewysokie, nie mówiąc już o tym, że i przed wojną i teraz są one znaczne niższe, niż ceny w uzdrowiskach zagranicznych. Pod względem ja- kości utrzymania i komfortu panuje zresztą pewna konkurencja «wzajemna pensjonatów, na której goście dobrze wychodzą.

Informacji co do pomieszczeń w pensjonatach udziela Związek ich właścicieli (ul. Kościuszki) i jego placówki: na dworcu kolejowym i na dworcu autobusowym. Wystrzegać się natomiast należy po przybyciu do Zakopanego niekoncesjonowanych agentów mieszkaniowych wzgl. polecenia dorożkarzy, dbających raczej o własny interes niż o przyjezdnych.

Wille i domy do wynajęcia dla osób chcących prowadzić własne gospodarstwo znaleźć można prywatnie, lub też zwracając się do Miejskiej Komisji Kwaterunkowej, jednakże są trudności z powodu braku tychże i przeważnie tylko jeszcze w dalszych dzielnicach znaleźć można góralskie domki do wy- najęcia. -

Domy wypoczynkowe i noclegowe różnych instytucji społecznych i związków połączone z własnymi stołówkami — tworzą się coraz liczniej (obecnie jest ich około go) — dając swym członkom tani i wygodny pobyt w Zakopanem. Wspominałem już o instytucji »Wczasów Pracowniczych« wiodącej prym pod tym względem. Noclegi dla turystów skromne, tańsze, znaleźć można w »Domach Turystycznych« utrzymywanych przez Pol. Towarzystwo Tatrzańskie : »Staszeczkówkać, ul. Krupówki, gdzie znajduje się też dobra stołówka turystyczna »Dom im. Ks. Stolarczyka«, ul. Chałubińskiego (a także w schronisku RTPD, ul. Kasprusie i innych.