MIESZKANIE, UTRZYMANIE, INFORMACJE
CO DO POBYTU W ZAKOPANEM.

Miejska Rada Narodowa, jak również i "Zarząd Miejski w Zakopanem przy ul. Krupówki, spełniają «czynności administracyjne i kierują rozwojem Zakopanego jako miasta i Uzdrowiska. Przy Zarządzie Miejskim znajdują się Wydziały: Ogólny, Finansowo-Gospodarczy, Techniczny, Społeczny, Administracyjny, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Kwaterunkowy, Oddział Aprowizacyjny, Oddział Sanitarny, do którego należy kontrola sanitarna pensjonatów, domów, restauracji, piekarń itp. oraz odkażanie pokoi po każdym gościu, Oddział Uzdrowiskowy, oraz Biuro Meldunkowe przyjmują- ce zgłoszenia przyjezdnych (zameldowania i wymeldowania). 'Osoby przybywające do Zakopanego jako goście, obowiązane są do opłaty »taksy uzdrowiskowej« przeznaczonej podobnie jak we wszystkich innych miejscowościach klimatycznych, na rozbudowę inwestycji i urządzeń Zakopanego. We współpracy z Wydziałem 'Techniczno-Budowlanym znajduje się Miejski Urząd Planowania Przestrzennego, prowadzący prace nad planem regulacyjnym Zakopanego. 

Z innych urzędów wyliczyć należy: Urząd Pocztowy i Telekomunikacji Zakopane 1 (ul. Krupówki, róg ul. Zaruskiego) który posiada agencje filialne w różnych dzielnicach Sąd Grodzki (ul. Nowotarska) — Urząd Skarbowy (ul. Kościuszki) — Komisariat Milicji Obywatelskiej (ul. Krupówki) Placówki Wojskowej Ochrony Pogranicza w Kuźnicach i na Kirach — Dyrekcja Parku Narodowego Tatrzańskiego (Za- rząd Lasów Państwowych, droga do Kuźnic) - Urząd Parafialny (za kościołem, ul. Łukaszówki) — Urząd Stanu Cywilnego (w Zarz. Miejskim) — Ubezpieczalnia Społeczna (ul. „Chramcówki boczna) — Notariat (ul. Kościuszki, róg Krupówek), wiele kancelarii adwokackich, biur itp. — Starostwo Nowo- tarskie, do którego należy dotąd Zakopane mimo, że jest znacznie większym od Nowego Targu środowiskiem — znajduje się 'w miasteczku Nowym Targu (23 km od Zakopanego), istnieją jednak różne projekty utworzenia w Zakopanem specjalnej jednostki administracyjnej dla rejonu podtatrzańskiego.