MIESZKANIE, UTRZYMANIE, INFORMACJE
CO DO POBYTU W ZAKOPANEM.

Kościół parafialny, przy ul. Krupówki w jej dolnym końcu — Stary kościółek drewniany (przeważnie zamknięty), przy ul. Kościeliskiej — Kościół OO. Jezuitów »na Górce« pod Gubałówką — Kaplica w »Księżówce« przy drodze do Kuźnic — Kaplica przy Sanatorium Pol. Czerw. Krzyża, ul. Chramcówki — Kaplica w Jaszczurówce (4 km od Zakopanego) i kilka innych.


Miejskie Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum Handlowe »Szarotka« ul. Nowotarska, — Państwowe Liceum i Gimn. Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera przy ul. Chramcówki — Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego, przy ul. Krupówki — Państwowe Eiceum Pedagogiczne przy ul. Chramcówki — Publiczna Szkoła Średnia Zawodowa przy ul, Krupówki — Państwowa Szkoła Podhalańska Zawodowa Żeńska w Kuźnicach — Liceum Gospodarcze Fundacji »Zakłady Kórnickie<« — Szkoła Spółdzielcza Związku Walki Młodych przy ul. Kościuszki, oraz g szkół publicznych powszechnych, szereg szkół prywatnych, kursów (nauka języków itp.) i przedszkoli.


STOWARZYSZENIA są w Zakopanem bardzo liczne. Wiele z nich jest oddziałami organizacyjno stołecznych lub wojewódzkich, związków zawodowych itp.: istnieje również mnóstwo stowarzyszeń kulturalnych, wiele stowarzyszeń i związków fachowych itp. Z towarzystw turystycznych najpotężniejszą organizacją jest Pol. Tow. Tatrzańskie, mające w Zakopanem osobny oddział, oraz jego sekcje specjalne — 1 wreszcie kilka ruchliwych klubów narciarskich i sportowych. Trudno byłoby wyliczyć szereg tych stowarzyszeń a cześć z nich wspiera Hotel Kasprowy.